Ưu đãi Đăng ký học

Cách hành văn hay trong bài thi IELTS

Khả năng sử dụng vốn từ linh hoạt cùng các cấu trúc đa dạng (thường gọi là phương pháp paraphrasing) giúp thí sinh dễ đạt điểm IELTS cao.
Thầy Đức Đặng, cố vấn học thuật IELTS Fighter cho biết, paraphrasing là hình thức viết lại câu không làm thay đổi nghĩa câu gốc.
Ví dụ: “Drinking water is very important to our health” (Uống nước rất quan trọng với sức khỏe) có thể được viết lại thành “Drinking water plays a vital role in maintaining a healthy lifestyle” (Uống nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lối sống khỏe mạnh).
Trong bài thi IELTS, thí sinh có khả năng paraphrasing tốt sẽ được đánh giá cao về năng lực sử dụng vốn từ linh hoạt cùng các cấu trúc đa dạng và dễ dàng tìm được đáp án chính xác. Cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều yêu cầu kỹ năng Paraphrasing, tùy theo mỗi dạng bài mà hình thức này có sự thay đổi.
Thầy Đức Đặng, cố vấn học thuật IELTS Fighter hướng dẫn kỹ thuật paraphrasing.
Kỹ năng Listening và Reading (Nghe và đọc): Các câu hỏi được paraphrase và thí sinh cần lọc đúng thông tin để đưa ra đáp án đúng.
Ví dụ:
Trong đáp án, cụm “Make something become” được thay thế bằng “Turn something into” để biến đổi đề bài thành đáp án mang nghĩa không đổi.
Kỹ năng Speaking (Nói): Thí sinh tận dụng paraphrasing đề bài để có thêm thời gian suy nghĩ câu trả lời, cũng như phát triển ý cho câu trả lời.
Đề bài: What kinds of improvement have there been in transport in your country in recent years? (Có những sự cải tiến nào trong giao thông ở quốc gia bạn những năm gần đây?)
Cùng phân tích hai câu trả lời minh họa sau:
Trong hai câu trả lời, câu trả lời thứ hai sử dụng kỹ thuật paraphrasing giúp thí sinh triển khai ý chi tiết, cụ thể thay vì chỉ liệt kê đơn thuần như câu một. Câu trả lời được Paraphrase này giúp người nói bộc lộ quan điểm rõ ràng hơn, thể hiện vốn từ vựng phong phú và khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hiệu quả.
Kỹ năng Writing (Viết): Trong bài thi viết, paraphrasing là yêu cầu bắt buộc bởi thí sinh cần viết lại đề bài mà vẫn giữ đúng nội dung trong cả Task 1 và Task 2.
Đề bài: The graph below shows the number of UK commuters travelling each day by car, bus or train between 1970 and 2030.
Paraphrasing:
– shows → compares
– the number of → the figures for
– UK commuters travelling each day → daily travel by workers in the UK
– by car, bus or train → three different forms of transport
– between 1970 and 2030 → a period of 60 years
Mở bài được paraphrase: The line graph compares the figures for daily travel by workers in the UK using three different forms of transport over a period of 60 years.
Việc paraphrasing tốt trong bài viết sẽ giúp thí sinh được đánh giá cao trong cả hai tiêu chí Lexical Resource (Nguồn từ vựng) và Grammatical Range and Accuracy (Tính chính xác và phạm vi ngữ pháp).
Theo VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button