Ưu đãi Đăng ký học

Lộ trình học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế Cambridge English cho học sinh

Lộ trình học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế Cambridge English cho học sinh. Theo Cambridge English, tính từ bậc giáo dục tiểu học trở lên, hầu hết các trường học sử dụng khung chương trình tiếng Anh như sau:

  • Năm học tiếng Anh thứ 1 – 2: cấp độ Pre A1 Starters 
  • Năm học tiếng Anh thứ 3 – 4: cấp độ A1 Movers
  • Năm học tiếng Anh thứ 5 – 6:  cấp độ A2 Flyers
  • Năm học tiếng Anh thứ 7: cấp độ A2 Key
  • Năm học tiếng Anh thứ 8 – 9: cấp độ B1 Preliminary
  • Năm học tiếng Anh thứ 10 – 11: cấp độ B2 First
  • Năm học tiếng Anh thứ 12 – 13: cấp độ C1 Advanced

Theo trên, các bạn học sinh tiểu học ở Việt Nam, vào cuối lớp 5 hoặc cuối lớp 6, thì nên đạt trình độ tiếng Anh cấp độ A2 Flyers. Cùng Haland English tìm hiểu về chứng chỉ Cambridge Starters, Movers và Flyers để xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc cho con yêu ngay từ bây giờ bố mẹ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button